W szkołach i na studiach najczęściej wykorzystywaną metodą nauki angielskiego jest metoda gramatyczno-tłumaczeniowa. Polega ona głównie na...