Dotacja do podręczników gimnazjalnych

book-272691_640We wrześniu 2015 roku nastąpi kolejna zmiana w szkolnictwie. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało, że uczniowie gimnazjów zostaną nieodpłatnie zaopatrzeni w podręczniki szkolne oraz inne materiały edukacyjne.
Każdy uczeń zaczynający swoją przygodę z gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 będzie korzystał z książek, które udostępni mu szkoła. Od 2017 roku pomocą taką zostaną objęte wszystkie trzy klasy gimnazjum.

Ministerstwo Edukacji Narodowej postanowiło przekazać szkołom pieniądze w formie dotacji, która ma być przeznaczona tylko i wyłącznie na zakup podręczników i ćwiczeń. O tym, jakie to będą podręczniki, nadal będą decydować nauczyciele i szkoła.
Zakłada się, że na każdego ucznia dotacja wyniesie do 250 zł na podręczniki lub materiały edukacyjne. Również na każdego ucznia zostanie przeznaczona kwota do 25 zł, która zostanie przeznaczona na nabycie materiałów ćwiczeniowych.
Na razie dotacja ma obejmować tylko uczniów klas pierwszych gimnazjum. Od 2016 roku zostaną nią także objęte klasy drugie, a rok później klasy trzecie.

Same podręczniki gimnazjalne również przejdą reformę. Aby mogły służyć uczniom w kolejnych latach, nie będą zawierały między innymi: pytań, poleceń, zadań i ćwiczeń wymagających uzupełnienia. Wydawcy będą musieli więc dostosować swoje podręczniki do określonych warunków, aby ich książki zostały dopuszczone do użytku w szkołach.
Warunki wypożyczania i korzystania przez uczniów z podręczników, będzie określać dyrektor danej szkoły. W przypadku, gdyby książki uległy zniszczeniu, uszkodzeniu lub gdyby podręczniki nie zostały zwrócone, szkoła będzie mogła żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu.

Dla szkół publicznych zmiana ta jest obowiązkowa i muszą się one dostosować do wymogów określonych w ustawie. Szkoły prywatne natomiast nie muszą korzystać z tego rozwiązania, ale jeśli otrzymają taką dotację, będą musiały zapewnić uczniom bezpłatny dostęp do podręczników z niej zakupionych.